Telefon : 07 2346 2346
Facebook: http://fb.com/AsociatiaFamilyHelpAndCare
E-mail: asociatiafamilyhelpandcare@yahoo.com
Website: http://asociatiafamilyhelpandcare.eu


NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, ASOCIATIA FAMILY HELP AND CARE are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor: activitati pentru cresterea incluziunii sociale, organizarea si desfasurarea de activitati ce contribuie la pregatirea, formarea si dezvoltarea continua din punct de vedere psiho-emotional, cognitiv, social si educational a copiilor si adultilor.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele cu caracter personal, acestea fiind necesare includerii dumneavoastra la activitatile organizate.

Refuzul determina excluderea dumneavoastra dintre beneficiarii activitatilor organizate de Asociatie.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai Organismelor finantatoare si autoritatilor publice abilitate.

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc., oferite de ASOCIATIA FAMILY HELP AND CARE ?

DA     NU

Conform Legii nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*).

*) Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la ASOCIATIA FAMILY HELP AND CARE.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.

Daca datele despre dumneavoastra sunt incorecte, partial sau în totalitate, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil pentru a face corecturile de rigoare.

Nume

Semnatura